Open School Antwerpen

Vacature Beleidsondersteunend administratief medewerker personeelsdienst (m/v/x)

Basiseducatie staat voor een onderwijs- en opleidingsaanbod voor laaggeletterde volwassenen. Centrum voor Basiseducatie Antwerpen (CBA - roepnaam Open School) is een van de 13 centra voor basiseducatie in Vlaanderen die door het ministerie van onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en gesubsidieerd. Onze kerntaak is het terugdringen van laaggeletterdheid. In Vlaanderen is immers nog altijd 1 op 7 volwassenen laaggeletterd. Ons centrum biedt de volgende opleidingen aan: Nederlands, Nederlands voor anderstaligen, Wiskunde, Maatschappelijke Oriëntatie, ICT en opstap Talen. We geven les aan ongeveer 10.000 cursisten per jaar waarvan ongeveer 95% anderstalig is. Er werken zo’n 300 mensen in ons centrum. Ons werkingsgebied is de stad Antwerpen en de ruime regio rond Antwerpen (van Essen tot Mortsel). In dit gebied hebben we diverse lesplaatsen. We hebben 6 hoofdvestigingsplaatsen: in de Lange Nieuwstraat, de Uitbreidingsstraat, de Minderbroedersrui, de Bredabaan, de Desguinlei en de Kwekerijstraat.

Functiebeschrijving

De beleidsondersteunend administratief medewerker zorgt voor een efficiënte   personeelsadministratie en draagt bij aan de uitwerking van het hr-beleid. Hij/zij heeft ook een adviserende rol, zowel voor interne klanten (medewerkers van het centrum) als voor externe klanten.

Specifieke taken

De beleidsondersteunend administratief medewerker werkt mee aan de personeelsadministratie op centrumniveau:

 • Volgt de wetgeving en afspraken (extern en intern) op en maakt een realistische vertaalslag naar de plaatselijke werking
 • Zorgt mee voor de implementatie van het hr-beleid
 • Maakt de loonberekeningen op (voor het sociaal secretariaat of het Departement Onderwijs) en volgt dit verder op
 • Zorgt voor de opmaak, bekendmaking en opvolging van draaiboeken. Verbetert de procedures waar nodig
 • Levert juridische informatie aan personeel, LOC en Raad van Bestuur en neemt een adviesrol op, bv over verlofstelsels
 • Levert cijfermateriaal aan bij staf/directie om beleidsbeslissingen te kunnen voorbereiden
 • Verzorgt de brugfunctie met de Vlaamse Administratie
 • Motiveert medewerkers om hun administratieve verplichtingen op te nemen
 • Geeft nieuwe medewerkers een introductie volgens de gemaakte afspraken (m.b.t. personeelsaangelegenheden, intern reglement, statuut)
 • Zorgt voor een vriendelijk/professioneel contact met medewerkers en externen (zowel via telefoon, mail als fysiek)
 • Houdt de arbeidscontracten bij en stelt de personeelsmatrix op
 • Beheert het tijdsregistratiesysteem
 • Springt in bij uitvoerende taken: het onthaal, de post, helpt bij kopieerwerk en klassement/ archief 

Plaats in de organisatie

Je wordt aangestuurd door de teamverantwoordelijke personeelsdienst-hr.

Kennis

 • Zeer goede kennis van sociale wetgeving en bereid zijn deze te verwerven over de regelgeving van toepassing op het volwassenenonderwijs en basiseducatie in het bijzonder
 • Goede kennis van en ervaring met hr-processen
 • Goede kennis van en ervaring met personeelsadministratie
 • Vlot kunnen werken met de computer o.a. Excel, Word, Outlook
 • Vaardig zijn in het beheren en opstellen van dossiers
 • Minstens diploma hoger secundair onderwijs

Vaardigheden

 • Systematisch en planmatig werken
 • Nauwkeurig werken
 • Klantvriendelijk zijn
 • Professioneel communiceren

Attitudes

 • Zin voor initiatief
 • Stressbestendig zijn
 • Flexibel zijn
 • Kunnen samenwerken
 • Zelfstandig werken
 • Integer en discreet handelen 

Aanbod

 • Wij bieden een voltijds contract van bepaalde duur tot 31/8/2018 (38u/week), met kans op verlenging
 • Loonbarema 106 (onderwijs) met een bruto aanvangswedde van € 2.419,10 bij 0 jaar anciënniteit
 • Wij bieden een ruime vakantieregeling van 35 dagen per jaar + 12 dagen arbeidsduurvermindering (in een voltijdse betrekking)
 • De kosten van het openbaar vervoer worden volledig vergoed

Procedure

 • Motivatiebrief en CV  per mail sturen (met onderwerp ‘vacature medewerker personeelsdienst’) naar vacature [at] cbe-antw.be  uiterlijk 21/2/2018
 • Sollicitatiegesprekken zijn gepland op donderdag 8 maart 2018
 • Start zo snel mogelijk