Moeder-Taal wint een Europese prijs

In Moeder-Taal komen anderstalige jonge moeders naar de Nederlandse les samen met hun kleine kindjes. Ze krijgen informatie over verzorging en opvoeding van een zelfstandige vroedvrouw. Tijdens de moedergroep wisselen ze ervaringen uit over het moederschap en leren ze van elkaar. We doen activiteiten met de kindjes om hun ontwikkeling te stimuleren. We gaan ook regelmatig op uitstap naar bv. de crèche, een speeltuin, de kringwinkel, enz. De moeders zitten in de loop van het project hoe langer hoe meer apart voor de lessen Nederlands, terwijl de kindjes in de speelruimte blijven. Vrijwilligsters spelen daar met de kindjes. Op die manier kunnen zowel de moeders als de kindjes wennen aan kinderopvang. Na één jaar project stromen de vrouwen door naar onze gewone lessen Nederlands. De kindjes gaan dan naar een crèche of onthaalmoeder of naar school.

Nog tot december 2015 loopt een Moeder-Taal project in Mol, met subsidies van het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid en met steun van gemeente Mol. Ook het CVO VSPW van Mol werkt mee in het project. Zij geven Nederlandse les aan moeders die te hoog geschoold zijn om in Basiseducatie les te volgen. Een deel van de bijeenkomsten werken we met alle moeders samen.

In januari 2016 start een proeftuin Inburgering voor laaggeletterde anderstalige jonge moeders, gefinancierd door Europese subsidies, in Mol en in Turnhout. Deze proeftuin is geïnspireerd door Moeder-Taal in combinatie met een inburgeringscursus. 

Informatie, doorverwijzingen, kandidaat vrijwilligsters: Myriam Mariën, myriam.marien [at] basiseducatiekempen.be, 0473-419105

Delen: